Faktoring


Oferta MSP-Faktoring to kompleksowe rozwiązania wspomagające płynność oparte na faktoringu i stworzone z myślą o potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach małych i średnich przedsiębiorstw.

Faktoring w ujęciu klasycznym to systemowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym obniżona płynność finansowa przeszkadza w rozwoju. Zapewnia finansowanie niewymagalnych należności. Wcześniej otrzymane środki pozwalają na zwiększenie skali produkcji i wolumenu realizowanych zamówień. Pozwala także rozpocząć współpracę z kontrahentem, który żąda nieakceptowalnych z punktu widzenia płynności przedsiębiorstwa terminów płatności.

CECHY FAKTORINGU KLASYCZNEGO:

 • min. 4 odbiorców zgłoszonych do faktoringu
 • min. 400 tys. zł wartości obrotu objętego faktoringiem miesięcznie
 • finansowanie wypłacane w oparciu o limity kwotowe na każdego odbiorcę
 • dostępne dla odbiorcy mającego siedzibę rejestrową na terenie Unii Europejskiej
 • wartość wypłaconej zaliczki do 95%
 • brak konieczności przekazywania do faktoringu wszystkich faktur wobec zgłoszonego odbiorcy
 • zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania
 • przystępne i bardzo konkurencyjne ceny
 • czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, tabel dodatkowych prowizji i opłat )

ZALICZKA FAKTORINGOWA:

Zaliczka faktoringowa daje możliwość jeszcze bardziej elastycznego korzystania z kapitału Faktora. Klient, który podpisał umowę faktoringu, może otrzymać gotówkę w określonej wysokości w dowolnym momencie trwania współpracy. Środki otrzymuje wcześniej niż powstaną należności. Zaliczka jest następnie spłacana wskutek uregulowania należności scedowanych w ramach faktoringu. To rozwiązanie dla Firm, które cierpią na ciągły niedobór gotówki, a potrzebują jej do realizacji zamówień.

KORZYŚCI:

 • wypłata gotówki bezpośrednio po przedstawieniu faktury
 • weryfikacja wypłacalności odbiorcy i informacja zwrotna do faktoranta na etapie przyznawania limitu
 • możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez wydłużenie odbiorcom terminu płatności
 • możliwość wynegocjowania skonta za wcześniejsze płatności u dostawców dzięki szybkiemu dostępowi do gotówki
 • zdyscyplinowanie płatników poprzez włączenie w proces sprzedaży Faktora
 • prowadzenie kont rozrachunkowych odbiorców przez Faktora
 • brak konieczności obejmowania całego obrotu faktoringiem, co oznacza możliwość ograniczenia wartości należnych Faktorowi prowizji
 • objęcie należności monitoringiem płatności
 • dostęp do aplikacji umożliwiającej stałe śledzenie statusu transakcji oraz przesyłanie faktur do finasowania
  on-line w języku polskim